Medlemskab

For at blive medlem bedes du udfylde indmeldingsformularen nederst på siden. Derefter modtager du en mail fra forf@juelsmindesejlklub.dk med en bekræftelse af medlemsskabet. Ønsker du hjælp til udfyldelsen så kontakt venligst kasseren  kas@juelsmindesejlklub.dk.

 

Har du båd i Juelsminde Havn skal den have en klubstander på, som kan købes i Marine Shoppen, Havnen 1A, 7130 Juelsminde.

Medlemskaber

Aktivmedlem

875Kr. /År
 • Bådplads
 • Klub aktiviteter
 • Arrangementer
 • Kan stemme

Passivmedlem

525Kr. /År
 • Arrangementer

Parmedlemskab

1280Kr. /År
 • Bådplads
 • Aktiviteter
 • Arrangementer
 • 1 stemme

Juniormedlem

350Kr. /År
 • Børn og unge til 25 år
 • Klub aktiviteter

Indmeldings formular

 

Juelsminde Sejlklub tilbyder en fælles ansvarsforsikring gennem Codan.

Den koster 250 kr. pr. år og påkræver,

 1. at man udfylder vedlagte formular
 2. at man sender den på mail til forf@juelsmindesejlklub.dk
 3. At man herefter betaler den modtagne faktura på beløbet

Derefter sørger klubbens forretningsfører for oprettelsen hos Codan.” Og bemærk, at Forsikring er først gældende når I som medlem har modtaget police eller skriftlig accept fra Codan.

Husk også at få talt med dit eget forsikringsselskab om at få din båd forsikret i det omfang som du udover en minimumsforsikring ønsker at få forsikret din båd, og undgå dobbeltforsikring.

Hvad dækker denne Codans båd-ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring

For ansvarsforsikringen gælder følgende betin-
gelser samt fællesbestemmelser for Codans
Bådforsikring.

* Se ordforklaring

 • 1 Hvad omfatter Ansvarsdæknin-gen?

 • 1.1 I sejladsperioden
  De sikredes erstatningsansvar for skader,
  som båden forvolder under sejlads, mens
  båden er på land eller ligger i vandet i en
  godkendt havn (se punkt 15).

 • 1.2 Uden for sejladsperioden
  De sikredes erstatningsansvar for skader,
  som båden forvolder, mens båden er på
  land eller ligger i vandet i en godkendt
  havn i den periode, der står på policen.

  Ved “de sikrede” forstas forsikringstageren
  samt de, der med forsikringstagerens tilla-
  delse bruger eller opholder sig ombord på
  båden – se Fællesbestemmelser, pkt. 1.1.

  Sejladsperioden står på policen.

 • 1.3 Udgifter til afgørelse af erstatningssag.
  Udgifterne skal altid aftales med Codan pa
  forhand. Hvis Codan anbefaler sikrede at
  anerkende erstatningsansvaret, er udgifter
  til en erstatningssag dog ikke dækket.

  Ved “de sikrede” forstas forsikringstageren
  samt dem, der med forsikringstagerens til-
  ladelse bruger eller opholder sig ombord
  på båden – se Fællesbestemmelser, pkt.
  1.1.

Medlemskab

Ønsker du medlemskab af Juelsminde sejlklub, skal du rette henvendelse til forf@juelsmindesejlklub.dk
Mailen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Kontingentsatser:
Aktivmedlem: 875 kr.
Et aktivt medlemskab skal f.eks. oprettes hvis du har eller vil søge bådplads i Juelsminde Havn & Marina.
Et aktivt medlemskab giver desuden mulighed for at benytte klubbens øvrige faciliteter, under givne regler osv.
Du har desuden stemmeret til klubbens årlige generalforsamling.

Passivmedlem: 525 kr.
Som passivt medlem kan du deltage i de arrangementer klubben arrangerer, foredrag osv.
Du har ikke stemmeret til generalforsamling.
Du kan ikke søge om bådplads i havnen.

Parmedlemskab: 1280 kr.
Et (ægte) parmedlemskab giver adgang til at bruge klubbens faciliteter, som beskrevet under aktivmedlem.
Der er en stemme til generalforsamlingen.

Juniormedlem: 350 kr.
Børn og unge op til og med 25 år er at betragte som juniorer.
For at kunne bruge klubbens faciliteter skal børn og unge have et juniormedlemskab.

Du kan som både aktivt og passivt medlem være registreret som surfer, kajak eller roer, kapsejler eller blot sejler (motor og sejl)

I klubben findes desuden en 60’er og Fruentimmer klub, der holder møder en gang ugentligt. Her kræves som minimum et passivt medlemskab for at deltage.

Ønsker du udmeldelse af Juelsminde sejlklub, skal dette ske til forf@juelsmindesejlklub.dk senest 14 dage inden året udløb. (Se vedtægterne)

Opbevaring af private ejendele på klubbens ejendom er kun tilladt, når de bærer et af klubben udleveret nummerskilt, som fås af klubmesteren.

Klubmesteren kan uden ansvar fjerne private ejendele, der ikke er mærket med nummer eller ikke opbevares på den af klubmesteren, anviste plads.

Bestyrelsen fastsætter gebyr for leje af opbevaringsplads, som normalt betales for 1 år ad gangen.