Medlemskab

For at blive medlem bedes du udfylde indmeldingsformularen nederst på siden. Derefter modtager du en mail fra forf@juelsmindesejlklub.dk med en bekræftelse af medlemsskabet. Ønsker du hjælp til udfyldelsen så kontakt venligst kasseren  kas@juelsmindesejlklub.dk.

 

Har du båd i Juelsminde Havn skal den have en klubstander på, som kan købes i Marine Shoppen, Havnen 1A, 7130 Juelsminde.

Medlemskaber

Aktivmedlem

795Kr. / År
 • Bådplads
 • Klub aktiviteter
 • Arrangementer
 • Kan stemme

Passivmedlem

475Kr. / År
 • Arrangementer

Parmedlemskab

1145Kr. / År
 • Bådplads
 • Aktiviteter
 • Arrangementer
 • 1 stemme

Juniormedlem

250Kr. / År
 • Børn og unge til 25 år
 • Klub aktiviteter

Indmeldings formular

 

Juelsminde Sejlklub tilbyder en fælles ansvarsforsikring gennem Codan.

Den koster 250 kr. pr. år og påkræver,

 1. at man udfylder vedlagte formular
 2. at man sender den på mail til forf@juelsmindesejlklub.dk
 3. At man herefter betaler den modtagne faktura på beløbet

Ønsker du medlemskab af Juelsminde sejlklub, skal du rette henvendelse til forf@juelsmindesejlklub.dk
Mailen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Kontingentsatser:
Aktivmedlem: 795 kr.
Et aktivt medlemskab skal f.eks. oprettes hvis du har eller vil søge bådplads i Juelsminde Havn & Marina.
Et aktivt medlemskab giver desuden mulighed for at benytte klubbens øvrige faciliteter, under givne regler osv.
Du har desuden stemmeret til klubbens årlige generalforsamling.

Passivmedlem: 475 kr.
Som passivt medlem kan du deltage i de arrangementer klubben arrangerer, foredrag osv.
Du har ikke stemmeret til generalforsamling.
Du kan ikke søge om bådplads i havnen.

Parmedlemskab: 1145 kr.
Et (ægte) parmedlemskab giver adgang til at bruge klubbens faciliteter, som beskrevet under aktivmedlem.
Der er en stemme til generalforsamlingen.

Juniormedlem: 250 kr.
Børn og unge op til og med 25 år er at betragte som juniorer.
For at kunne bruge klubbens faciliteter skal børn og unge have et juniormedlemskab.

Du kan som både aktivt og passivt medlem være registreret som surfer, kajak eller roer, kapsejler eller blot sejler (motor og sejl)

I klubben findes desuden en 60’er og Fruentimmer klub, der holder møder en gang ugentligt. Her kræves som minimum et passivt medlemskab for at deltage.

Ønsker du udmeldelse af Juelsminde sejlklub, skal dette ske til forf@juelsmindesejlklub.dk senest 14 dage inden året udløb. (Se vedtægterne)

Opbevaring af private ejendele på klubbens ejendom er kun tilladt, når de bærer et af klubben udleveret nummerskilt, som fås af klubmesteren.

Klubmesteren kan uden ansvar fjerne private ejendele, der ikke er mærket med nummer eller ikke opbevares på den af klubmesteren, anviste plads.

Bestyrelsen fastsætter gebyr for leje af opbevaringsplads, som normalt betales for 1 år ad gangen.