Leje af klubbåde

Du kan booke vores klubbåde ved at udfylde formularen nederst på siden.

Bådene må ikke bookes til erhvervsmæssig anvendelse.

Klubbens både er forhåndsreserveret som følgende:
Mandag 17.00 – 22.00: Kvindernes Sejlerskole
Tirsdag 17.00 – 22.00: Juniorafdelingen
Onsdag 17.00 – 22.00: Kapsejladsudvalget
Torsdag 17.00 – 22.00: Sejlerskolen

Forhåndsreservation påkræver også forudgående betaling.

Klubbens hjælpebåde kan ikke lejes!

Info og regler for lejning af klubbåde

Betaling skal ske før eller umiddelbart efter brugen af bådene på MobilePay 987559

Logbog skal udfyldes efter hver sejlads 😊 ( står ved nøgleskabet i juniorhus )

Ved skade/fejl på klubbåde skal den bådansvarlige kontaktes.

Isfuglen: Steffen Eltang. Tlf.: 40419369

Unda: Tommy Dahl. Tlf.: 61797184

Trykluft: Karsten Feldt. Tlf.: 21694501

Klubmester: Morten Pedersen. Tlf.: 27151469

Skipper er ansvarlig for at kontrollere fartøjet for evt. skader, hvilket med fordel også kan gøres inden afgang, på samme måde som når man lejer en bil.
Evt. skader inden afgang og/eller efter endt sejlads, og gerne med fotos, sendes i sms til den bådansvarlige og noteres i logbogen. ( står ved nøgleskabet i juniorhus )

I tilfælde af skader, er der en selvrisiko på kr. 2000

Formål:
Det overordnede formål med JSK er at udbrede viden og lyst til sejlsport gennem aktiviteter i klubben.
Klubbens både indgår som et væsentligt element i denne strategi og støtter op om klubbens vedtægter, samt klubbens strategiplan og fokusområder.

Sikkerhed:
Den ansvarlige skipper skal have de nødvendige beviser for at kunne leje båden. Skipper har ansvaret for bådens sikkerhed og sødygtighed samt de ombordværende. Der skal være redningsveste til alle ombordværende i båden.

Regler for anvendelse af klubbens både:
Skipperen skal have duelighedsbevis.
Skipperen har erfaring med sejlads for sejl.
Båden efterlades rengjort og fuld tanket.
Motor, sejl og evt. andet medbragt fra jollehusene returneres til deres plads.
Skader, fejl og/eller mangler gives til den bådansvarlige. Se under booking
Selvrisiko jf. forsikringspolice afholdes af lejeren.

Logbog skal udfyldes efter hver sejlads

Besætningen skal udgøre mindst 3 personer.
Dog kan båden sejles af kun 2 personer hvis begge er over 18 år.

Retningslinier ifbm. leje af klubbens både:
Skipper på bådene er ansvarlige for bådens sødygtighed og vedligeholdelsen i forbindelse med turen, således at de returneres fuldt funktionsdygtige og rengjorte.
Mangler som ikke umiddelbart kan repareres, meddeles straks til den bådansvarlige og noteres i logbogen ( står ved nøgleskabet i juniorhuset )

Boatmaster teamet har det overordnede ansvar for koordinering af vedligeholdelse, klargøring, søsætning, rigning og optagning.
Ifbm. med afvikling af stævner i klubben har klubben fortrinsret til booking/blokering af klubbens både.

Det er frivillige kræfter der driver Juelsminde Sejlklub, så efterlad tingene som du tager dem, og hvor du tager dem, så alle medlemmer inkl. dig selv får mest muligt glæde af klubbens materiel.

Priser for udvalgenes leje af både

J80

Enten 500 kr. pr. gang eller én samlet forudgående halvårsleje 3.000 kr. for 1. halvår og ligeledes samme beløb for 2. halvår.

H-båd

Enten 300 kr. pr. gang eller én samlet forudgående halvårsleje 1.800 kr. for 1. halvår og ligeledes samme beløb for 2. halvår.

Priser for medlemmers leje af både
  • Dagsleje af H-båd: 250 kr.
  • Dagsleje af J-80: 350 kr.
  • Weekendleje af H-båd ( fre-søn): 600 kr.
  • Weekendleje af J-80 ( fre-søn): 1.000 kr.
  • 1 uges leje i H-båd: 1.500 kr.
  • 1 uges leje i J-80er: 2.500 kr.

Reservation foretages nedenunder kalenderen

Reservation/leje

Dig reservation af en klubbåd er først gældende, når du har modtaget en mail med accept af bookingen fra forf@juelsmindesejlklub.dk og indbetalt leje på Mobilpay 987559.

Jeg acceptere betingelserne og reglerne om selvrisiko ved leje af klubbåd