Juelsminde Cup

Juelsminde Cup 2024

En sejlads hvor alle både kan deltage – trim til Fyn Cup, Njordsejladsen eller måske DH-DM.

En Kapsejlads med et race efter DH – reglen.

Two-hand race er også velkommen med eget løb.

Tursejlads for alle slags sejlbåde.

Vi har fornøjelsen at indbyde alle til en distancekapsejlads på ca. 15 sømil fra Juelsminde lørdag den 25. maj 2024.

Både fra alle sejlklubber i hele landet er velkommen til at deltage.

 

Tidspunkt:

Lørdag den 25. maj 2024 fra Juelsminde

Sejladsbestemmelser:

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler RRS, DS forskrifter.

Der sejles efter DH måleregler for kølbåde og TEXEL tal for flerskrogsbåde.

Kun gyldigt målerbrev accepteres til DH kapsejladsen, ingen ændringer efter den 1. maj.

Evt. udleveret flagstander skal føres i agterstag.

Kapsejlende både skal respektere tursejlende både efter søvejsreglerne.

Havneplads:

Speciel pris kr. 100 – pr. båd. Bestilles ved tilmelding.

Morgen-kaffe:

Kl. 8:30 – 40 kr. pr. deltager, betales som tilmelding – husk bådnavn!

Skippermøde:

Kl. 9:15 i klubhuset

Start:

Kl. 10:00 for Tursejlerne, ca. 11 sømil

Kl. 10.00 for Two-hand

Kl. 10:10 for Kapsejlende- og flerskrogsbåde, ca. 15 sømil

Start/Mål

Ved Mærke 6

Tidsbegrænsning: 7 timer fra starten senest kl. 18:00 i mål.

Startgebyr:

200 kr. indbetales på https://sr.nemtilmeld.dk

Efter sejladsen:

Pølser og brød, øl eller vand serveres i klubhuset

Præmier:

Til hver 1. og 2. i hvert løb. Vandrepokal til den hurtigste båd i 1. løb. Pokal til den sejlklub med de 3 første kapsejladsbåde.

Sidste frist for tilmelding: d. 23. maj 2024

Info

Cup banen
Sejladsbestemmelser
Invitation

Resultater

Resultater 2023

Resultater 2022
Resultater 2021
Resultater 2019
Resultater 2018
Resultater 2017
Resultater 2016
Resultater 2015
Resultater 2014
Resultater 2013

Kontakt

Allan

Mail: allan@digisign.dk