VElkommen til
Juelsminde Sejlklub

Nyt fra Juelsminde Sejlklub

Sejlerskole

Buffet sejlads den 29. juni til Bogense

Juelsminde Cup 25. maj 2024

Samsø Rundt by Night 16. – 17. august 2024

Dansk Sejlunions Ungdoms DM 2024 – 14. til 15. september

Juelsminde Sejlklub ligger i det østlige Jylland med smukke omgivelser og gode faciliteter, hvor Juelsminde Havn bl.a. flere gange er blevet kåret til Årets Havn. 

Vi har to klubhuse på Havnen; Klubhuset for enden af Havnegade og Juniorhuset på Stormolen, hvor begge huse er åbne for gæstesejlere og selvfølgelig medlemmer.

Vi har et aktivt klubliv med mange aktiviteter på eller ved vandet så som Juniorsejlads, Kajak, Roning, Kapsejlads, Tursejlads, Surfer, Sejlerskole, Kvindesejlads, Fruentimmerne og 60-aktivisterne.

Juelsminde Sejlklubs historie

Juelsminde Havn blev grundlagt i 1896, hvor hovedsageligt fiskerne havde deres erhverv. 56 år senere i 1952 blev Juelsminde Sejlsportsforening stiftet og havde i mange år til huse i det, vi i dag kalder Gammel Havn.

Den blev stiftet af seks ærværdige herrer en februar aften. De var alle lystsejlere, de havde hver en motorbåd og var vandt til at færdes på havet. Om stiftelsen skrev en af dem, Marker Christensen, Gramrode, i 1982 en artikel herom. Her et lille uddrag:

Der blev kaldt til stiftende generalforsamling på Brøndums Hotel. Flokken var ikke stor, men det var brave sømænd, der var forsamlet. Om hvem der skulle være ordstyrer, kunne der ikke herske tvivl. Havnens mest kendte mand og sømand, installatør Holger Johansen var selvskreven som formand. Som skriftfører og næstformand, bogholder Petersen fra Strandhuse. De øvrige deltagere ved stiftelsen var Erik Johansen, søn af Holger Johansen, hotelejer A. Brøndum, gårdejer Jørgen Nielsen Lundkær, Ravnholt og Marker Christensen, Gramrode.

Men en sådan ny forening skulle jo have nogle love og paragraffer. Det kneb med udformningen, så vi blev hurtigt enige om starte med en bid brød og en enkelt 3-4 dramme. Det klarede hjernen, og det lykkedes bogholder Petersen at få kradset lidt ned i protokollen. Og dermed var foreningen startet.

Aktiviteterne var ikke store med det lille medlemstal. På det tidspunkt var det sådan, at den afgift der var på benzin som blev købt til motorbåde, den kunne man via foreningen søge retur fra staten, og de penge gik i klubkassen de første år. De blev brugt ved den årlige generalforsamling, på smørrebrød, øl og snaps. Det var der altid fuld enighed om.

Der var ikke mange faciliteter i havnen dengang. Ophalings-spillet var optaget af de mange fiskerbåde, så lystsejlerne måtte klare sig med håndkraft, træruller og bukke, og 10 – 20 velvoksne mænd. Og så skulle der være højvande!  Når de større både skulle skubbes ud, blev gamle Damgaard stillet op med sin togfløjte, og så dirigerede han mandskabet med korte og lange stød i fløjten, efter bedste mønster fra Juelsminde Banens tid.                   

Efterhånden som sejlerne tog til i antal, voksede problemerne og der blev kaos i fortøjningspladserne. Så det må vist tilskrives Helge Frandsen, der midt i tresserne var blevet ny formand, at der nu blev mere orden i havnen som helhed.

I årene siden da har nye formænd og bestyrelser udviklet foreningen til det den er i dag, hvor den hedder Juelsminde Sejlklub.

Bliv medlem

I Juelsminde sejlklub byder vi dig velkommen.

Ønsker du at blive medlem af vores sejlklub, kan du tilmelde dig nedenfor.

Kommende begivenheder og aktiviteter i Juelsminde Sejlklub

Udvalg

Juniorsejlere

Sejlerskole

Kapsejlads

Tursejlads

Surfer

Kvindernes Sejlerskole

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker at kontakte os, så se venligst siden med udvalg eller kontakt klubben her: