| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Forside | Forældreinformation | Børn og unge | Trænerpolitik | Jolleoversigt |

 

Retningslinier for børn og unge i Juelsminde sejlklub.

En ungdomsafdeling i en sejlklub kan kun fungere optimal, hvis man har nogle enkle retningslinier for børnene.

Når du færdes på broen/slæbestedet skal du bære redningsvest/svømmevest.

Når du er til sejlads skal du deltage aktivt.

Har du nogle års erfaring, skal du gå foran som et godt eksempel.

Det er ikke tilladt at lege på stenene/høfterne.

Sejl aldrig alene.

Sejl aldrig ud uden aftale med en voksen.

Kun sejlere der har bestået diplom 6 og 7 i diplomsejlerskolen må sejle uden ledsagebåd.

Sejler du uden ledsagebåd skal du sejle med tørdragt.

Bliv ved båden hvis den kæntrer - forsøg aldrig at svømme i land.

Tjek at båden er i god stand når du sejler ud - det er dit ansvar.

Undersøg altid vejrudsigten eller spørg en voksen, inden du sejler ud.

Sejl aldrig uden for det allerede aftalte område.

Trænernes anvisninger skal følges!!!

Såfremt ovenstående regler ikke bliver overholdt, er trænerne I deres gode ret til at sende børnene hjem.