[ Forside ] [Bestyrelse ] [Udvalg] [ Booking ] [ Kalender ] [ Vedtægter] [ Regler ]
   


Ungdom


SejlklubKajak
 


Kapsejlere


Regler for leje af klubbens sejlbåde i Juelsminde sejlklub

   

Formål:
Det overordnede formål med JSK er at udbrede viden og lyst til sejlsport gennem aktiviteter i klubben.
Klubbens både indgår som et væsentligt element i denne strategi og støtter op om klubbens vedtægter, samt klubbens strategiplan og fokusområder.

Sikkerhed:
Den ansvarlige skipper har ansvaret for bådens sikkerhed og sødygtighed samt de ombordværende. Der skal være redningsveste til alle ombordværende i båden.

Regler for anvendelse af klubbens både:
Skipperen skal have duelighedsbevis.
Skipperen har erfaring med sejlads for sejl.
Båden efterlades rengjort og fuld tanket.
Motor, sejl og evt. andet medbragt fra jollehusene returneres til deres plads.
Skader, fejl og/eller mangler gives til den bådansvarlige. Se under booking
Selvrisiko jf. forsikringspolice afholdes af lejeren.

Logbog skal udfyldes efter hver sejlads

Besætningen skal udgøre mindst 3 personer.
Dog kan båden sejles af kun 2 personer hvis begge er over 18 år.

 

Retningslinier ifbm. leje af klubbens både:
Skipper på bådene er ansvarlige for bådens sødygtighed og vedligeholdelsen i forbindelse med turen, således at de returneres fuldt funktionsdygtige og rengjorte.
Mangler som ikke umiddelbart kan repareres, meddeles straks til den bådansvarlige og noteres i logbogen ( står ved nøgleskabet i juniorhuset )

Boatmaster teamet har det overordnede ansvar for koordinering af vedligeholdelse, klargøring, søsætning, rigning og optagning.

Ifbm. med afvikling af stævner i klubben har klubben fortrinsret til booking/blokering af klubbens både.

     Det er frivillige kræfter der driver Juelsminde Sejlklub, så efterlad tingene som du tager dem, og hvor du tager dem, så alle medlemmer inkl. dig selv får mest muligt glæde af klubbens materiel.

 


   
   

 

Juelsminde Cup

Njordsejladsen

Samsø Rundt

DH-DM

Bymesterskab

   

 

 Aktive udvalg:

Ungdomssejlerne
Kajakkerne
Kapsejlerne
Tursejlerne
Pigesejlerne
Roerne
Sejlerskolen
Surferne
 

 

Sociale grupper:

60erne
Fruentimmerne
 

 

 

Vil du gerne deltage og være medlem af Juelsminde Sejlklub:

Kontakt: Forretningsføreren på mail.: forf@juelsmindesejlklub.dk
 

Aktive stævner:

Juelsminde cup
Njordsejladsen
Samsø Rundt
Bymesterskab
DH-DM

Distance-sejladserne