| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
  Forside | Adresser og udvalg | Bestyrelse | Vedtægter | Fakta | Medlem | Honoratiores | Klubhus | Klubblad | Websiden | Links |

 

Info om klubhuset


Brugere:

·         Medlemmer af Juelsminde Sejlklub samt betalende gæstesejlere i Juelsminde Havn

·         Andre gæsters benyttelse af klubhuset skal ske sammen med medlemmer af Juelsminde Sejlklub eller med særlig tilladelse fra bestyrelsen

·         I forbindelse med et klubarrangement kan klubhuset reserveres helt eller delvist

Ordensreglement for brugere af klubhus:

Klubhuset er sat under brugernes beskyttelse, så hjælp med at passe på det. Klubhuset skal efterlades i ryddelig og ordentlig stand:

·         Borde og stole skal sættes på plads

·         Køkkenet skal være opryddet og rent

·         Rygning er ikke tilladt i klubhuset

·         Gulve skal fejes og vaskes efter behov

·         Andre gøremål, der bidrager til god orden

Klubhusets inventar, service kan ikke lejes/ lånes uden for huset - og må under ingen omstændigheder fjernes fra klubhuset.
Brugere af klubhuset er forpligtet til at erstatte, hvad de måtte ødelægge.
Ved overtrædelse af ovennævnte reglement kan bestyrelsen drage passende foranstaltninger. 

Udlejning:

·         I vinterperioden fra 2. weekend i oktober til og med 2. weekend i april kan det store klublokale lejes af medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst et år.

·         Det lejede areal omfatter den store sal og køkkenet

·         "Kahytten" vil da være til disposition for øvrige medlemmer, men kan - såfremt den ikke benyttes - bruges af lejeren

·         I forbindelse med opkrævning af lejen på kr. 1875.- inkl. moms opkræves et depositum på kr. 500.-, som tilbagebetales, når der efterfølgende er talt op i køkkenet

·         Ønskes reservation/ leje af klubhus indhentes bestyrelsens tilladelse mindst 2 mdr. før begivenheden ved kontakt til forretningsføreren.

Ordensreglement ved udlejning:

Det lejede areal overtages i almindelig rengjort stand og skal afleveres i samme. Rengøringsartikler forefindes i klubhuset.

·         Borde og stole skal sættes på plads

·         Køkkenet skal være opryddet og rent

·         Gulve skal fejes og vaskes efter behov

·         Andre gøremål, der bidrager til god orden

Porcelæn og bestik findes til 40 personer - dog ingen skåle og fade.
Håndklæder, viskestykker, karklude, køkkenrulle, opvaskemiddel og lign. medbringes.
Det er en god ide at orientere sig om, hvad der forefindes i skabene.

Køkkenservicet må under ingen omstændigheder fjernes fra klubhuset.
Lejeren er pligtig til at erstatte, hvad der måtte ødelægges af inventar, service m.m.

For sejlere - måske byens bedste udsigt..