| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Forside | Om skolen | Lær at sejle med sejl | Duelighedsprøven | Yachtskipper 1+3 | VHF | Motor | Links | Tilmelding |

 
 
Motor

Duelighedsprøve i motorpasning

 
Uddannelsen har til formål at indføre dig i de grundlæggende principper for motorens
opbygning og virkemåde, således at du med den pågældende motors instruktionsbog kan finde og udbedre mindre motorfejl, og samtidig behandle din motor på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Dette kursusforløb er komplet med teoretisk og praktisk undervisning og gennemføres på baggrund af søfartsstyrelsens krav til uddannelsen.

Se mere i søfartsstyrelsens undervisningsguide på www.søfartsstyrelsen.dk

.
Duelighedsprøve i motorpasning
Her fremhæves de 6 hovedområder:
Forbrændingsmotorer, principper for totakt og firetakt diesel og benzin motorer, brændselsolietyper og smøreoliers kvalitets klassificering.
Systemer for brændstoftilførsel, smøring og køling af motorer.
Elektriske anlæg, herunder ledningsnettet og dets sikring, kortslutning, afledning,
generatorens opbygning, drift og vedligeholdelse.
Elektrisk startanlæg og akkumulator.
Driftsforstyrrelser, deres årsag og afhjælpning.
Brand, brandfare og brandbekæmpelse.
Forberedelse og opstart af motor samt kendskab til de i fritidsfartøjet tekniske installationer.

Praktikprøven.