| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Forside | Om skolen | Lær at sejle med sejl | Duelighedsprøven | Yachtskipper 1+3 | VHF | Motor | Links | Tilmelding |

 

Sejlerskolen i Juelsminde Sejlklub

Formål
Formålet med sejlerskolen er at give klubbens medlemmer optimale muligheder for at forbedre deres færdigheder på havet.

Det gælder både teori og praktisk sejlads, men også vedligehold af materiel. Al undervisning og færden har sikkerhed som fokuspunkt.

Skolens opbygning
Sejlklubbens bestyrelse har naturligvis det fulde ansvar for skolen. Sejlerskolen er på klubbens budget hvert år. Skolens aktiviteter offentliggøres på klubbens webkalender.

Den daglige drift varetages af skolens leder, som udpeges af bestyrelsen.
Skolelederen kan også udpege en sekretær til administrativ hjælp.
Skolelederen har ansvaret for en årlig orientering til generalforsamlingen enten skriftligt, mundtligt eller via formandens beretning.

Skolelederen bør som minimum indkalde undervisere til et opstartsmøde og et evalueringsmøde, men kan selvfølgelig indkalde til møder efter behov.

Undervisningen varetages af kvalificerede undervisere, enten i teams eller individuelt.
Undervisningen kan foretages med klubbens materiel og både.
Private både og materiel kan også benyttes. Det skal selvfølgelig være i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

Forsikring
Klubben kan ikke gøres ansvarlig for uheld med krav om erstatning af personskader eller materiel. Deltagerne har selv ansvaret for egne forsikringsforhold.

Skoleudvalg
Skoleudvalget planlægger, gennemfører og udvikler sejlerskolen.
Udvalget består af skoleleder, sekretær, en selvvalgt underviser og eventuelt en fra kursusgruppen. Udvalget holder møde mindst to gange om året eller efter behov.

Økonomi
Den enkelte deltager betaler selv for undervisningsmateriel og et rimeligt kursus honorar, der dækker klubbens omkostninger til diverse.

Deltagerne skal være medlem af klubben. Ikke medlemmer betaler et større honorar.
Gælder selvfølgelig ikke medlemmer fra medarrangerende klubber.

Undervisningen
Skolen tilbyder undervisning i flere linier, enten ved eget udbud eller i samarbejde med andre klubber eller organisationer. Undervisningstilbud opslås så alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Undervisning til prøver for motor og sejlbåde:
Duelighedsprøver, Motorpasning, VHF, Yachtskipper 3 og 1
Herunder: Førstehjælp, brandsikring, kanalbevis via DS, søsikkerhed m.m.

Undervisning i sejlbåde
Undervisning i at sejle for sejl. Et længerevarende forløb med tilbud om alle discipliner i at sejle med sejl, lige fra at lægge fra og til kaj, mand overbord, mast af og på, valg af sejl og spilersejlads.
Omfatter både teori og praksis. Kan afsluttes med duelighedsprøven for sejl.

Kapsejlads
Undervisning i at sejle kapsejlads. Du skal kunne beherske viden svarende til ”Undervisning i sejlbåde”. Her lærer du om regler, starter, mærkerundinger, strategi, taktik og boathandling .
Omfatter både teori og praksis

Surfere
Her træner du og oplæres sammen med klubbens andre surfere. Kontakt lederne og de vil hjælpe med et undervisnings- og træningsforløb. Muligheder for eksterne kurser og træningssamlinger.

Kajak
Kajak-afdelingen er medlem af DGI og følger DGI´s retningslinjer for uddannelse og færdsel på vandet.
Fri-roningskursus afholdes i kajakafdelingen eller i samarbejde med andre klubber.
Bevis fra andre kajakklubber anerkendes. Kontakt udvalget for nærmere information.

Kajakafdelingen er med i ordningen "Tur Pas Lillebælt" et klubsamarbejde for kajakture og uddannelse.
Desuden har vi et nært samarbejde med vores naboklubber, i Stouby og Snaptun

Roerne
Kontakt roafdelingen, som kan hjælpe med at finde en båd, hvor muligheden for at træne og uddanne sig med andre er muligt.

Visioner
- at så mange som muligt får glæde af klubbens tilbud
- at skoler og andre institutioner kan tilbydes forløb på sigt, enten ved enkelte events eller længere forløb
- at vi får undervisning i flerskrogs-sejlads
- at klubben kan stille med eget ligahold