[ Forside ] [Bestyrelse ] [Udvalg] [ Booking ] [ Kalender ] [ Vedtægter] [  Medlemsinfo ]  [ Kontakt ]
   


Ungdom


SejlklubKajak
 


Kapsejlere


 

 

Medlemskab

Ønsker du medlemskab af Juelsminde sejlklub, skal du rette henvendelse til forf@juelsmindesejlklub.dk
Mailen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Kontingentsatser:
Aktivmedlem: 795 kr.
Et aktivt medlemskab skal f.eks. oprettes hvis du har eller vil søge bådplads i Juelsminde Havn & Marina.
Et aktivt medlemskab giver desuden mulighed for at benytte klubbens øvrige faciliteter, under givne regler osv.
Du har desuden stemmeret til klubbens årlige generalforsamling.

Passivmedlem: 475 kr.
Som passivt medlem kan du deltage i de arrangementer klubben arrangerer, foredrag osv.
Du har ikke stemmeret til generalforsamling.
Du kan ikke søge om bådplads i havnen.

Parmedlemskab: 1145 kr.
Et (ægte) parmedlemskab giver adgang til at bruge klubbens faciliteter, som beskrevet under aktivmedlem.
Der er en stemme til generalforsamlingen.

Juniormedlem: 250 kr.
Børn og unge op til og med 25 år er at betragte som juniorer.
For at kunne bruge klubbens faciliteter skal børn og unge have et juniormedlemskab.

Du kan som både aktivt og passivt medlem være registreret som surfer, kajak eller roer, kapsejler eller blot sejler (motor og sejl)

I klubben findes desuden en 60’er og Fruentimmer klub, der holder møder en gang ugentligt. Her kræves som minimum et passivt medlemskab for at deltage.

Ønsker du udmeldelse af Juelsminde sejlklub, skal dette ske til forf@juelsmindesejlklub.dk senest 14 dage inden året udløb. (Se vedtægterne)

 

Klubbens regler

Bestyrelses-referater

Kajak-udvalgets regler

Klubbens vedtægter

Regler for leje af klubbens både

Regler for og leje af klubhuse

Udlån af klubbens rigspændingsmålere: Fra 4 - 12 mm

 

Forsikring

Klubben tilbyder en fælles ansvarsforsikring gennem Codan. Den koster 250 kr. pr. år
Ønsker man en ansvarsforsikring skal denne formular udfyldes og sendes til forf@juelsmindesejlklub.dk
Når den modtagne faktura er betalt, sørger forretningsføreren for oprettelse hos Codan

 

Leje af klubhus

Udlejning:
I vinterperioden fra 2. weekend i oktober til og med 2. weekend i april, kan det store lokale (stueetagen) i klubhuset, Havnegade 15, lejes af medlemmer med mindst et års medlemskab..
”Kahytten”, på 1. sal i klubhuset vil da være til disposition for øvrige medlemmer.
Udlejning kan kun ske til private arrangementer, der ikke må bære præg af kommerciel karakter.

Juniorhuset – eller dele af det – kan ikke lejes.

Ønskes reservation/leje af klubhus indhentes bestyrelsens tilladelse mindst 2 mdr. før begivenheden, ved kontakt til forretningsføreren på forf@juelsmindesejlklub.dk
Skriv hvilken dag du gerne vil booke, inkl. dit medlems nr./medlemsoplysninger
Oplys samtidig bankkonto nr. så depositum kan tilbagebetales efter lejeperioden

I forbindelse med opkrævning af lejen på 1875,- kr. inkl. moms, opkræves depositum på 500,- kr, som tilbagebetales, når der efterfølgende er talt op i køkkenet.

 

   
   
Sejlklubbens vejrstation fra Deltafix  

 

Juelsminde Cup

Njordsejladsen

Samsø Rundt

DH-DM

Bymesterskab

   

 

 Aktive udvalg:

Ungdomssejlerne
Kajakkerne
Kapsejlerne
Tursejlerne
Pigesejlerne
Roerne
Sejlerskolen
Surferne
 

 

Sociale grupper:

60erne
Fruentimmerne
 

 

 

Vil du gerne deltage og være medlem af Juelsminde Sejlklub:

Kontakt: Forretningsføreren på mail.: forf@juelsmindesejlklub.dk
 

Aktive stævner:

Juelsminde cup
Njordsejladsen
Samsø Rundt
Bymesterskab
DH-DM