| Info | Ungdom | Kapsejlads | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Bådene | Regler for sejlbåde | Vedligehold af bådene | Booking |

Er materiellet nede – så ring til Børge & Frede ☺☺

Børge har det overordnede ansvar & vedligehold af klub-materiel.
Frede har sagt ja til at hjælpe Børge med opgaverne.
Overordnet ansvar for ALLE klubbåde: Materieludvalget
Materieludvalget refererer direkte til Bestyrelsen
Materieludvalget skal have overblikket, og
uddelegere arbejdsopgaverne.

Praktisk ansvar for:
Tøsen: Pigesejlerne
Knøsen: Sejlerskolen
Isfuglen: Onsdagssejlerne
J80: Juniorsejlerne

Det praktiske ansvar for de enkelte sejlbåde indeholder:
Det fulde ansvar og arbejde ved hhv. optagning og søsætning. At båden er klar til dato hvor søsætning / optagning er planlagt fra Havnen. Dette indebærer som minimum følgende; bundmaling, polering af fribord og overbygning og let vask/aftørring indvendig i båden. Ved pludselig opståede defekter som man ønsker hjælp til kontaktes Materieludvalg.

Ved optagning udarbejdes der en liste med evt. mangler og reparationer af hhv. pigerne, onsdag, juniorerne osv. Denne liste afleveres til Materieludvalg og bestyrelsen på udvalgsmødet i efteråret.

Materieludvalget vil deltage i udvalgsmøderne.

Efter hver sejlads SKAL sejlene lægges i poserne. Hvis de er for våde til dette, skal de hænges til tørre i Juniorhuset/hallen. Der SKAL sættes fendere på.
Der bliver lavet faste fortøjninger så det bliver let at fortøje.
Der indkøbes en stor plastik beholder, til hver enkelt båd. Denne opbevares i den respektive båd.
Ved optagning lægges alt fra den respektive båd i den respektive beholder, så tingene er samlet.
 

Der indkøbes værktøjskasse med indhold.

Børge: 40 61 29 08
Frede: 93 92 30 92